Sistematik Parseller

Bahçenin en geniş bölümünü 56 parselde toplam 303 familyaya ait 1400 taksonun sergilendiği sistematik parseller bölümü oluşturmaktadır. Tek çenekliler ve çift çenekliler olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Sistematik parsellerinden ve araştırmacılarımızın yaptığı arazi çalışmalarından toplanan tohumlarla her iki yılda bir “Tohum Kataloğu” hazırlanmakta, bu kataloglar 50 ülkedeki, 250 adet üniversiteye gönderilmektedir. Bu bağlamda BGCI “İnternational Botanical Gardens Consevation” üyesi olan merkezimiz sadece tohum değişimi değil diğer bilimsel ve eğitsel birikimini de dünya ile paylaşmaktadır.