Geofit Bahçesi

Tek çenekliler bölümünde 6 adet ahşap soğanlı parseli de yer almakta olup bu bölümde ülkemizde doğal yayılışa sahip 110 adet soğanlı taksonu sergilenmektedir.